VDCM-Symposia

Promotie Frans van Gassel

Donderdag, 16 juni 2016, om 16.00 uur

Collegezaal 5, Auditorium TU/e

 


Symposium & Afscheidsrede

Van productie naar prestatie

Op vrijdagmiddag, 29 mei 2015 wordt door
 prof.ir. Ger Maas de afscheidsrede uitgesproken.

Voorafgaand aan deze rede wordt er
een symposium georganiseerd.

Dit symposium en de afscheidsrede vinden plaats
 in de Blauwe Zaal van het Auditorium van de
Technische Universiteit Eindhoven.

Programma en aanmelding

 


Publicatie

The Value of Lean Construction
A model of performance measurement for lean building projects
Wim van den Bouwhuijsen
Eindhoven University of Technology, TU/e

Publicatie bij UCB aan te vragen

 

Publicatie

Proefschrift Michiel Brink:
Future-proof platform for aging-in-place.
Bouwstenen 178

Publicatie bij UCB aan te vragen

Zie artikel in Cursor:

http://www.cursor.tue.nl/nieuwsartikel/artikel/thuiszorg-of-afstand/#.UcbXy8r64nQ.email

Publicatie

Bewoners gebruiken energie, gebouwen niet.
- Succesfactoren in duurzame woonwijken -
Dr. ir. Gaby Abdalla

Dit is een Nederlandse samenvatting van het proefschrift:
Sustainable residential districts: the residents' role in project succes.

Publicaties bij UCB aan te vragen

 

Ik & de transities in de bouw

10e VDCM-Symposium op vrijdagmiddag, 7 juni 2013

Campus TU/e, MetaForum, Markthal
Verslag zie www.vdcm-symposium.nl

Benoeming

Het European Construction Technology Platform (ECTP) heeft Ger Maas verkozen tot voorzitter. Maas is directeur Strategie van Koninklijke BAM Groep nv, en deeltijd hoogleraar bij de TU/e-faculteit Bouwkunde.

Prof.ir. Ger Maas is hoogleraar Uitvoering en Organisatie bij de Unit Performance Engineering for Built Environments (PEBE). Maas is tevens voorzitter van ENCORD, European Network of Construction Companies for Research and Development en mede-oprichter en bestuurslid van UCB.

Het ECTP verenigt meer dan 120 lid-organisaties, waaronder grote bouwondernemingen, universiteiten, researchcentra en maatschappelijke organisaties. Het platform is opgericht in 2004 om een visie en een strategische agenda op te stellen voor onderzoek en ontwikkeling binnen de Europese bouwsector. ECTP’s speerpunten zijn, onder andere, goed binnenmilieu, gezonde gebouwen, cultureel erfgoed, ondergronds bouwen, milieu-effecten van het bouwen, betrouwbaar bouwen, integratie van bouwprocessen en het bijdragen aan een duurzame samenleving.

Virtueel bouwen en de consequenties van vergrijzing en ontgroening voor de Europese bouw en samenleving zijn de speciale aandachtspunten van Maas als nieuwe ECTP-president.

 

Publicatie
Door Facility Management Nederland (FMN) is de publicatie
Gebouwaanvulling op het bedrijfscontinu´teitplan bij Mexicaanse griep
uitgegeven. Onderzoekers van UCB hebben aan deze publicatie meegewerkt.
Download publicatie

VDCM 2009 symposium


Om de bouwkundige een gevoel te geven hoe een virus zich in een gebouw kan verspreiden is een experiment gehouden. Door middel van fluorescerende poeders is de verspreiding van een griepvirus door aanraking van oppervlakken gesimuleerd. De handen van ÚÚn persoon en een aantal oppervlakken zoals de congresbalie en de deurkruk van een toilet zijn aan het begin van de dag behandeld met poeder. In de middag kon door middel van UV licht gekeken worden hoeveel personen het poeder op hun handen had gekregen, doordat de poeders oplichten onder de UV lamp. Van alle deelnemers gaven slecht twee mensen aan niet besmet te zijn.

Download voordrachten

UCB-Jaarverslag
Verslag van activiteiten
tot en met mei 2009 is te downloaden.

Onderbouwen
UCB brengt op ongeregelde tijdstippen het blad Onderbouwen uit.
Download Onderbouwen